ISO 9001-2009


                                              

Zapraszamy do współpracy w zakresie medycyny pracy.


Jesteśmy przygotowani na spełnianie indywidualnych potrzeb Państwa lub Państwa firmy.

W Poradni Medycyny Pracy wykonujemy badania w zakresie:

  • Badania wstępne i okresowe
  • Badania sanitarne
  • Badania kierowców wszystkich kategorii
  • Zaświadczenia o ogólnym stanie zdrowia
  • Szybkie terminy realizacji oraz bardzo korzystne ceny.


Oferujemy pełen zakres świadczeń wynikający z ustawy o służbie medycyny pracy:

  • badania wstępne - obejmują one pracowników nowozatrudnionych oraz tych, którzy zmienili stanowisko pracy w swojej firmie.
  • badania okresowe - obejmują one pracowników już zatrudnionych, u których termin poprzednich badań w kierunku zdolności do pracy wydanych przez lekarza ulega wygaśnięciu.
  • badania kontrolne - obejmują one osoby które z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni, wykonywane są one w celu uzyskania zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy. W takim przypadku niezbędne jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego iż leczenie uległo zakończeniu.
  • badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (z wpisem do książeczek SANEPID).