ISO 9001-2009


                                              

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu realizuje program psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA ( komercyjnie i w ramach umowy z NFZ).

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek 13:00 - 20:00
wtorek 8:00 - 20:00
środa 8:00 - 20:00
czwartek 8:00 - 20:00
piątek 8:00 - 20:00

Podjęcie terapii w Poradni nie wymaga skierowania dla osoby uzaleznionej, natomiast członkowie rodzin osób uzaleznionych mają obowiązek dostarczyć skierowanie. Nie obowiązuje rejonizacja. Przyjmowane są bezpłatnie osoby nieubezpieczone. Osoby zainteresowane podjęciem terapii zgłaszają się telefonicznie lub osobiście do rejestracji Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej VITAMED.

Program terapeutyczny

Program terapeutyczny Poradni skierowany jest do osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. W ramach programu leczenia proponujemy psychoterapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). Wiedzę na temat choroby alkoholowej, specyficznych problemów występujących w rodzinach z problemem alkoholowym oraz umiejętności niezbędnych do zdrowego życia nasi pacjenci zdobywają uczestnicząc w grupie psychoedukacyjnej.

Przez cały okres leczenia pacjentem opiekuje się jego indywidualny psychoterapeuta.

Zapewniamy naszym pacjentom konsultacje psychiatryczne, a w razie potrzeby opiekę lekarza psychiatry.

Oferujemy również warsztaty psychologiczne i treningi umiejętności, takie jak trening asertywności, interpersonalny, radzenia sobie z uczuciami, TAZA (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich).

Zespół terapeutyczny:

mgr Jolanta Sępkowska - KIEROWNIK PORADNI

- psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 
- mediator i doradca rodzinny
- prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych, indywidualną terapię DDA oraz krótkoterminową terapię par

mgr Katarzyna Badurek
- Analityk Grupowy (certyfikat nr 65)
- psycholog po Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
- prowadzi psychoterapię indywidualną osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA oraz grupę analityczną dla DDA

mgr Iwona Środek
- psycholog
- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
- w trakcie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów"

- prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych, indywidualną terapię DDA

mgr Sylwia  Jardanowska

- psycholog

- w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzaleznień

- prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Beata Kot

- lekarz psychiatra

 

Anna Tatrzańska

- lekarz psychiatra

Sylwia Banaczyk

- lekarz psychiatra

 

Zespół terapeutyczny poradni uczestniczy systematycznie w superwizji klinicznej. Superwizorką zespołu jest  Bożena Smereka-Oniszczenko.