ISO 9001-2009


                                              

 

W Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej VITAMED znajduje się Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, która realizuje świadczenia w zakresie opieki psychiatryczno-psychologicznej dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ.

Oferujemy następujące formy pomocy:

 • porady lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży: konsultacje, diagnozę, leczenie farmakologiczne, psychoedukację;
 • porady specjalisty, psychologa klinicznego dzieci i młodzieży: diagnostykę, pomoc psychologiczną, psychoedukację;
 • porady psychologa: pomoc psychologiczną, wsparcie psychospołeczne, psychoedukację;
 • psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży.

Wkrótce będzie możliwość skorzystania także z psychoterapii grupowej dla dzieci i młodzieży.

Oferta kierowana jest do dzieci i młodzieży wymagających pomocy, leczenia m. in. z powodu całościowych i specyficznych zaburzeń rozwoju, zaburzeń zachowania, odżywiania, lękowych, depresyjnych, psychotycznych, z trudnościami w nauce szkolnej lub relacjach z innymi, mających problemy z powodu nadpobudliwości, ADHD, fobii społecznych.

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie, do psychologa lub psychoterapeuty jest niezbędne. Takie skierowanie można uzyskać od lekarza psychiatry bądź jakiegokolwiek innego lekarza przyjmującego w ramach NFZ, np. lekarza rodzinnego, pediatry.

Na wizytę można zapisać się osobiście na miejscu, w rejestracji przychodni lub telefonicznie pod numerami: 22 473-89-37, 22 473-87-94.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, a w celu uzyskania dodatkowych informacji do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do Państwa dyspozycji oddajemy doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół psychiatrów i psychologów dziecięcych.

Zapraszamy w każdej sytuacji:

 • kiedy dziecko ma trudności w relacjach z rówieśnikami
 • kiedy dziecko przeżywa problemy wieku dojrzewania
 • kiedy Twoje dziecko Cię nie słucha
 • kiedy Twoje dziecko ma problemy z opanowaniem prawidłowych nawyków związanych z jedzeniem, spaniem, wydalaniem
 • kiedy Twoje dziecko nie chce się uczyć
 • kiedy Twoje dziecko przeżywa lęk i niepokój utrudniający mu codzienne życie
 • kiedy Twoje dziecko cierpi z powodu konfliktów pomiędzy osobami dorosłymi
 • kiedy Twoje dziecko zachowuje się niezrozumiale
 • kiedy niepokoi Cię czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo - w której Ty jako rodzic nie radzisz sobie
 • w innych problemach dotyczących zdrowia i rozwoju Twojego dziecka

Po konsultacji psychologicznej Rodzic będzie mógł:

 • dotrzeć do przyczyn zaistniałych problemów i tym samym trafniej je rozwiązać
 • właściwie reagować na niepożądane zachowania, objawy.
 • w sposób sukcesywny zmniejszać uciążliwe objawy emocjonalne wynikające z napięć pojawiających się w trakcie procesu wychowawczego
 • zanalizować własne myśli, uczucia, potrzeby, przekonania względem dziecka, jak również uzyskać większy wgląd w zachowania, emocje dziecka

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych Specjalistów.

mgr Justyna Tomaszewska-Parzonko - Kierownik Poradni

 

mgr Aneta Nieznańska

- absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (psychologia kliniczna i osobowości)

- psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

- ukończyła szkolenie w psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów"

- pracuje z młodzieżą, posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi

- prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu analitycznym w zakresie nerwic, depresji, zaburzeń lękowych, sytuacji utraty

 

mgr Monika Nurzyńska

- psycholog kliniczny

- prowadzi konsultacje w zakresie psychologii klinicznej dziecka w specjalności problemy kliniczno-edukacyjne, problemy psychologiczne dzieci oraz dziecięce zaburzenia psychiczne

- pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym

- pracuje z dziećmi i młodzieżą

- obszar zainteresowań: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, trudności szkolne, zaburzenia adaptacyjne

 

mgr Gabriela Pokorska

- ukończyła studia na Warszawskim UKSW na kierunku Psychologia

- odbyła staże kliniczne w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego

- przez kilka lat była członkiem grupu edukatorów seksualnych Ponton działającej przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

- Obecnie w trakcie procesu certyfikacji po odbyciu czteroletniego szkolenia psychoanalitycznego w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów - szkolenie to posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

- w Vitamedzie zajmuje się:

       - prowadzeniem psychoterapii psychodynamicznej dorosłych oraz młodzieży a także prowadzeniem terapii par i terapii grupowej

       - wspieraniem rozwoju osobowości

       - pracą nad poczuciem własnej wartości

     Pomaga też osobom:

       - z zaburzeniami nastroju

       -  które przeżywają stratę

       - z zaburzeniami lękowymi

       - które nie radzą sobie z silnymi emocjami

       - z zaburzeniami odzywiania

       - które mają problemy ze snem

       - które mają trudności w kontaktach z innymi ludźmi

 Pracuje pod stałą superwizją.


mgr Agnieszka Prostko
- psycholog
- ukończyła szkolenie "Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży" organizowane przez Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży
- doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o zróżnicowanej diagnozie
- pracuje także z małymi dziećmi
- zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży oraz udziela konsultacji dla rodziców
- pracuje pod stałą superwizją

 

lek. med Sylwia Banaczyk

- w trakcie specjalizacji z psychiatrii


lek. med. Anna Iwanek Zakrzewska
- specjalista w dziedzinie psychiatria dzieci i młodzieży


lek. med. Anna Tatrzańska
- specjalista w dziedzinie psychiatrii
- przyjmuje młodzież od 16 roku życia