ISO 9001-2009


                                              

Poradnia NEUROLOGICZNA w przychodni Vitamed działa w ramach umowy z NFZ oraz porad prywatnych.
W poradni przyjmują lek.med., specjalista neurolog Natalia Lubina-Dąbrowska oraz lek.med., specjalista neurolog Ewa Trzaskała.

Rejestracja zapisów do poradni możliwa osobiście, drogą poczty elektronicznej rejestracja[@]splvitamed.pl lub telefonicznie pod numerem 22 473 89 37 lub 22 473 87 94 w godzinach 8:00-20:00

 

Pacjent, który po 1 stycznia 2015r. zostaje wpisany na listę oczekujących na świadczenia udzielane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących. Oryginał skierowania pacjent może dostarczyć: osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.