ISO 9001-2009


                                              

Poradnia ALERGOLOGICZNA w przychodni Vitamed działa w ramach umowy z NFZ oraz porad prywatnych.
W poradni przyjmuje lek. med. Elżbieta Borodzińska.

Rejestracja zapisów do poradni możliwa osobiście, drogą poczty elektronicznej rejestracja[@]splvitamed.pl lub telefonicznie pod numerem 22 473 89 37 lub 22 473 87 94 w godzinach 8:00-20:00

 

Pacjent, który po 1 stycznia 2015 r. zostaje wpisany na listę oczekujących na świadczenia udzielane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie do 14 dni roboczych liczac od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.

 

UWAGA!

WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTA:

NA WIZYTĘ DO LEKARZA ALERGOLOGA PROSIMY PRZYNIEŚĆ DO WGLĄDU:

 • wyniki badań wykonanych na zlecenie innych lekarzy w ciagu ostatniego półrocza
 • książeczkę zdrowia (dotyczy dzieci)
 • nazwy leków zażywanych w ciągu ostatniego półrocza lub opakowania po lekach
 • wypełnioną bardzo dokładnie "Ankietę alergologiczną." Zamieszczony tutaj plik z ankietą (Ankieta_alergologiczna) prosimy pobrać, wydrukować i wypełnić w domu albo pobrać formularz papierowy w rejestracji przychodni i wypełnić przed wizytą.  Prosimy o odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO TESTÓW SKÓRNYCH:

 • pacjent musi być zdrowy, może kontynuować podawanie zleconych leków wziewnych i do nosowych
 • dwa tygodnie przed testami nie podawać żadnych leków antyhistaminowych np.: Aerius, Alertek, Azomyr, Claritina, Clemastin, Cezera, Calcium, Eurespal, Rupafin, Telfast, Telfexo, Zyrtek, Xyzal, Zyx
 • testy mogą być wykonane 7 dni po zakończeniu antybiotykoterapii
 • pacjent powinien być po lekkim posiłku, chorzy na cukrzycę po zażyciu leków stosowanych w diabetologii
 • wykonanie testów trwa 20 minut, po czym pacjent ma obowiązek pozostać w Poradni przez ok. 45 minut, w tym czasie odbywa się wizyta lekarska i obserwacja samopoczucia pacjenta po wykonanym teście
 • w dniu wykonania testów nie można smarować dłoni i przedramion żadnym preparatem natłuszczającym (krem, balsam)
 • pacjenci którzy nie ukończyli 18-tego roku życia zgłaszają się na wizytę pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego
 • mężczyźni o silnym owłosieniu przedramion powinni ogolić wewnętrzną stronę przedramienia