ISO 9001-2009


                                              

Dlaczego warto wybrać opiekę medyczną w SPL VITAMED?

  • Wieloletnie doświadczenie na rynku.
  • Certyfikat jakości świadczonych usług (ISO).
  • Edukacja i skuteczna profilaktyka zdrowia pacjenta.
  • Dogodne godziny czasu pracy przychodni

SPL Vitamed to przychodnia z ponad dziesięcioletnią tradycją, mająca bogate doświadczenie w świadczeniu usług medycznych. Poza Podstawową Opieką Zdrowotną, Ambulatoryjnym Lecznictwem Specjalistycznymi i Poradnią Medycyny Pracy, posiadamy również Poradnię Zdrowia Psychicznego i działającą w jej ramach Poradnię dla Dzieci i Młodzieży, Współpracujemy skutecznie z Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Miasta St. Warszawy oraz z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. Realizujemy umowy z podmiotami gospodarczymi w zakresie usług medycyny pracy. Świadczymy usługi w ramach ubezpieczenia społecznego oraz usługi prywatne, wszystko w zależności od potrzeb Pacjentów.

Krótko, o historii działalności SPL VITAMED.

Od 1999 r. działamy jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Sprostaliśmy bardzo wysokim wymaganiom Kas Chorych i realizujemy obecnie kontrakty zawarte z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Prowadzimy też na bazie wieloletnich doświadczeń Poradnię Medycyny Pracy. Dla potrzeb działalności przychodni mamy również zawarte umowy na wykonywanie badań diagnostycznych wysokospecjalistycznych, tak więc pacjent objęty jest naszą pełną lekarską opieką, a wymagający takiej diagnostyki, mają zapewnioną na bardzo dobrych warunkach.

Dane identyfikacyjne.

Nazwa zakładu opieki zdrowotnej: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Vitamed Podmiot, który utworzył zakład op. zdr.: VITAMED Sp. z o.o. Adres podmiotu tworzącego zakład op. zdr.: 03-416 Warszawa ul. Wileńska 18 Numer NIP: 113-22-90-053 Numer REGON: 016446806 kapitał zakładowy: 600 000 zł Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000145798