ISO 9001-2009


                                              

 

Sukcesem w rozwoju naszej placówki jest posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością - PN EN ISO 9001:2008


Vitamed Sp. z o.o. wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością oraz standardy świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie. Od 2004 roku posiadamy Certyfikat Systemu Jakości w zakresie lecznictwa i diagnostyki w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, medycyny pracy i rehabilitacji, spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008.

W regularnym cyklu Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Vitamed poddawana jest zewnętrznym auditom mającym na celu potwierdzenie zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008.

Potwierdzeniem wysokiej oceny działań jakościowych mogą być także wyniki regularnie prowadzonych badań poziomu satysfakcji Pacjentów.

Prowadzone są także regularne audyty wewnętrzne, których wyniki przekładają się na działania naprawcze, korygujące i zapobiegawcze, służące ciągłemu doskonaleniu SPL Vitamed.

certyfikatiso