ISO 9001-2009


                                              

Badania laboratoryjne wykonywane w ramach bezpłatnych i płatnych usług medycznych:


Zakres badań laboratoryjnych:

Biochemia – enzymy
Białka
Układ krzepnięcia
Hematologia
Badania hormonalne
Markery nowotworowe
Serologia grup krwi
Badania mikrobiologiczne
Immunologia
Bakteriologia