ISO 9001-2009


                                              

Badania diagnostyczne wykonywane w ramach bezpłatnych i płatnych usług medycznych:

Zakres badań diagnostycznych:

Doppler
USG - jamy brzusznej, ukłdu moczowego, tarczy, ślinianek, piersi, ginekologiczne (ciąży i transvaginalne)
EKG spoczynkowe
HOLTER EKG 24h
holter RR (całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi)
Echo serca
Pachymetria
OCT - optyczna koherentna tomografia - metoda obrazowania struktur siatkówki i nerwu wzrokowego
Tonometria aplanacyjna
Komputerowe badanie wzroku
Komputerowe badanie pola widzenia
Audiometria
Spirometria
Rektoskopia
BACC ( biopsja cienkoigłowa piersi, ślinianek, węzłów chłonnych, tarczycy)
Testy alergiczne
Badanie cytologiczne
Badanie czystości pochwy
Krioterapia