ISO 9001-2009


                                              

ZASZCZEP BEZPŁATNIE DZIECKO PRZECIWKO PNEUMOKOKOM!

SPL VITAMED realizuje finansowany ze środków budżetowych M. St. Warszawy program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. "ZDROWIE, MAMA I JA - II etap" na lata 2017 - 2018.

Pneumokoki to bakterie, wywołujące wiele niebezpiecznych chorób szczególnie u małych dzieci. Skuteczną formą zabezpieczenia przed tymi schorzeniami są szczepienia ochronne.

Kryteria uczestnictwa w programie:

plakat ZMJ22plakat ZMJ22

Program adresowany jest do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia zamieszkałych na terenie M. St. Warszawy. Jego celem jest zmniejszenie liczby zakażeń pneumokokowych występujących u dzieci.

W ramach programu w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed od 9 lutego 2017 r. do 7 grudnia 2018r. wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym, po uprzednim zakwalifikowaniu dziecka do szczepienia przez lekarza pierwszego kontaktu (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do szczepienia jest ważna 24 godziny).

Zapraszamy do Poradni dla Dzieci; od poniedizałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00; nr tel do rejestracji: (22) 473 89 37 lub (22)473 87 94.