ISO 9001-2009


                                              

Zapraszamy na BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICcytologiplakatZNE przysługuje każdej kobiecie w wieku od 25 do 59 lat jeden raz na 3 lata.

 W SPL VITAMED wykonujemy bezpłatnie badania cytologiczne kobietom w wieku między 25 a 59 r ż.