ISO 9001-2009


                                              

Szanowni Pacjenci,

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej VITAMED wykonywane są BEZPŁATNE badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niezbezpiecznych dla zdrowia.

Osoby zainteresowane powinny zgłąszać się na badania lekarskie z prawidłowo wypełnionymi skierowaniami wydanymi odpowiednio przez szkołę ponadpodstawową, szkołę wyższą, organizatora kwalifikacyjnych kursów zaowodowych lub jednostkę uprawnioną  do prowadzenia studiów doktoranckich.

Osoby objęte badaniami są rejestrowane codziennie, w godzinach: 8:00 - 20:00, od poniedziałku do piątku. Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu (22) 4738937 lub 4738794.

Skierowanie na badanie lekarskie powinno zawierać:

  • pieczątkę placówki dydaktycznej
  • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania nauki
  • datę wystawienia skierowania
  • pieczatkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów.

Poniżej znajdą Państo link do informacjei dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej placówce.

INFORMACJA DLA PACJENTA NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

ZASZCZEP BEZPŁATNIE DZIECKO PRZECIWKO PNEUMOKOKOM!

SPL VITAMED realizuje finansowany ze środków budżetowych M. St. Warszawy program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. "ZDROWIE, MAMA I JA - II etap" na lata 2017 - 2018.

Pneumokoki to bakterie, wywołujące wiele niebezpiecznych chorób szczególnie u małych dzieci. Skuteczną formą zabezpieczenia przed tymi schorzeniami są szczepienia ochronne.

Kryteria uczestnictwa w programie:

plakat ZMJ22plakat ZMJ22

Czytaj więcej...

SPL Vitamed realizuje finansowany ze środków budżetowych M. St. Warszawy program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka.

PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DEDYKOWANY JEST DLA OSÓB PO 65 ROKU ŻYCIA.

REALIZOWANY W LATACH 2017 – 2019.

Szczegółowe informacje :

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Vitamed,

ul. Wileńska 18,

03-416 Warszawa

nr tel: (22) 473 89 37

Czytaj więcej...

teraonkWczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse wyleczenia. W związku z tym – z myślą o pacjentach, czyli o Was – powstała szybka terapia onkologiczna, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2015 r.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICcytologiplakatZNE przysługuje każdej kobiecie w wieku od 25 do 59 lat jeden raz na 3 lata.

Czytaj więcej...