ISO 9001-2009


                                              

 

W Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej VITAMED znajduje się Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, która realizuje świadczenia w zakresie opieki psychiatryczno-psychologicznej dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ.

Oferujemy następujące formy pomocy:

 • porady lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży: konsultacje, diagnozę, leczenie farmakologiczne, psychoedukację;
 • porady specjalisty, psychologa klinicznego dzieci i młodzieży: diagnostykę, pomoc psychologiczną, psychoedukację;
 • porady psychologa: pomoc psychologiczną, wsparcie psychospołeczne, psychoedukację;
 • psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży.

Wkrótce będzie możliwość skorzystania także z psychoterapii grupowej dla dzieci i młodzieży.

Oferta kierowana jest do dzieci i młodzieży wymagających pomocy, leczenia m. in. z powodu całościowych i specyficznych zaburzeń rozwoju, zaburzeń zachowania, odżywiania, lękowych, depresyjnych, psychotycznych, z trudnościami w nauce szkolnej lub relacjach z innymi, mających problemy z powodu nadpobudliwości, ADHD, fobii społecznych.

Aktualnie zapewniamy krótki czas oczekiwania na wizytę. Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie, do psychologa lub psychoterapeuty jest niezbędne. Takie skierowanie można uzyskać od lekarza psychiatry bądź jakiegokolwiek innego lekarza przyjmującego w ramach NFZ, np. lekarza rodzinnego, pediatry.

Na wizytę można zapisać się osobiście na miejscu, w rejestracji przychodni lub telefonicznie pod numerami: 22 473-89-37, 22 473-87-94.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, a w celu uzyskania dodatkowych informacji do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do Państwa dyspozycji oddajemy doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół psychiatrów i psychologów dziecięcych.

Zapraszamy w każdej sytuacji:

 • kiedy dziecko ma trudności w relacjach z rówieśnikami
 • kiedy dziecko przeżywa problemy wieku dojrzewania
 • kiedy Twoje dziecko Cię nie słucha
 • kiedy Twoje dziecko ma problemy z opanowaniem prawidłowych nawyków związanych z jedzeniem, spaniem, wydalaniem
 • kiedy Twoje dziecko nie chce się uczyć
 • kiedy Twoje dziecko przeżywa lęk i niepokój utrudniający mu codzienne życie
 • kiedy Twoje dziecko cierpi z powodu konfliktów pomiędzy osobami dorosłymi
 • kiedy Twoje dziecko zachowuje się niezrozumiale
 • kiedy niepokoi Cię czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo - w której Ty jako rodzic nie radzisz sobie
 • w innych problemach dotyczących zdrowia i rozwoju Twojego dziecka

Po konsultacji psychologicznej Rodzic będzie mógł:

 • dotrzeć do przyczyn zaistniałych problemów i tym samym trafniej je rozwiązać
 • właściwie reagować na niepożądane zachowania, objawy.
 • w sposób sukcesywny zmniejszać uciążliwe objawy emocjonalne wynikające z napięć pojawiających się w trakcie procesu wychowawczego
 • zanalizować własne myśli, uczucia, potrzeby, przekonania względem dziecka, jak również uzyskać większy wgląd w zachowania, emocje dziecka

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych Specjalistów.

mgr Justyna Tomaszewska-Parzonko - Kierownik Poradni

 

mgr Aneta Nieznańska

- absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (psychologia kliniczna i osobowości)

- psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

- ukończyła szkolenie w psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów"

- pracuje z młodzieżą, posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi

- prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu analitycznym w zakresie nerwic, depresji, zaburzeń lękowych, sytuacji utraty

 

mgr Monika Nurzyńska

- psycholog kliniczny

- prowadzi konsultacje w zakresie psychologii klinicznej dziecka w specjalności problemy kliniczno-edukacyjne, problemy psychologiczne dzieci oraz dziecięce zaburzenia psychiczne

- pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym

- pracuje z dziećmi i młodzieżą

- obszar zainteresowań: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, trudności szkolne, zaburzenia adaptacyjne

 

mgr Gabriela Pokorska

- ukończyła studia na Warszawskim UKSW na kierunku Psychologia

- odbyła staże kliniczne w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego

- przez kilka lat była członkiem grupu edukatorów seksualnych Ponton działającej przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

- Obecnie w trakcie procesu certyfikacji po odbyciu czteroletniego szkolenia psychoanalitycznego w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów - szkolenie to posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

- w Vitamedzie zajmuje się:

       - prowadzeniem psychoterapii psychodynamicznej dorosłych oraz młodzieży a także prowadzeniem terapii par i terapii grupowej

       - wspieraniem rozwoju osobowości

       - pracą nad poczuciem własnej wartości

     Pomaga też osobom:

       - z zaburzeniami nastroju

       -  które przeżywają stratę

       - z zaburzeniami lękowymi

       - które nie radzą sobie z silnymi emocjami

       - z zaburzeniami odzywiania

       - które mają problemy ze snem

       - które mają trudności w kontaktach z innymi ludźmi

 Pracuje pod stałą superwizją.


mgr Agnieszka Prostko
- psycholog
- ukończyła szkolenie "Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży" organizowane przez Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży
- doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o zróżnicowanej diagnozie
- pracuje także z małymi dziećmi
- zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży oraz udziela konsultacji dla rodziców
- pracuje pod stałą superwizją

 

lek. med Sylwia Banaczyk

- w trakcie specjalizacji z psychiatrii


lek. med. Anna Iwanek Zakrzewska
- specjalista w dziedzinie psychiatria dzieci i młodzieży


lek. med. Anna Tatrzańska
- specjalista w dziedzinie psychiatrii
- przyjmuje młodzież od 16 roku życia