ISO 9001-2009


                                              

Szanowni Pacjenci,

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej VITAMED wykonywane są PŁATNE badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niezbezpiecznych dla zdrowia.

Osoby zainteresowane powinny zgłąszać się na badania lekarskie z prawidłowo wypełnionymi skierowaniami wydanymi odpowiednio przez szkołę ponadpodstawową, ponadgimnazjalną, szkołę wyższą, organizatora kwalifikacyjnych kursów zaowodowych lub jednostkę uprawnioną  do prowadzenia studiów doktoranckich.

Osoby objęte badaniami są rejestrowane codziennie, w godzinach: 8:00 - 20:00, od poniedziałku do piątku. Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu (22) 4738937 lub 4738794.

Skierowanie na badanie lekarskie powinno zawierać:

  • pieczątkę placówki dydaktycznej
  • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania nauki
  • datę wystawienia skierowania
  • pieczatkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie

 

SPL Vitamed realizuje finansowany ze środków budżetowych M. St. Warszawy program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka.

PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DEDYKOWANY JEST DLA OSÓB PO 65 ROKU ŻYCIA.

REALIZOWANY W LATACH 2017 – 2019.

Szczegółowe informacje :

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Vitamed,

ul. Wileńska 18,

03-416 Warszawa

nr tel: (22) 473 89 37

Czytaj więcej...

Szanowni Pacjenci,

w SPL Vitamed oferujemy FIZJOTERAPIĘ łączącą leczenie za pomocą różnych form ruchu (kinezyterapię) z leczeniem czynnikami fizykalnymi (fizykoterapię) i masażem leczniczym. Rodzaje zabiegów dostosowujemy odpowiednio do potrzeb pacjenta i do celu obranego w terapii.

ZAPEWNIAMY:

  • PLAN REHABILITACJI DOSTOSOWANY DO WIEKU, PŁCI, CZY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
  • WSZYSTKIE ZABIEGI W JEDNYM MIEJSCU
  • PRZYSTĘPNE CENY, KRÓTKI CZAS OCZEKIWANIA

CENNIK ZABIEGÓW:

Czytaj więcej...

ZASZCZEP BEZPŁATNIE DZIECKO PRZECIWKO PNEUMOKOKOM!

SPL VITAMED realizuje finansowany ze środków budżetowych M. St. Warszawy program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. "ZDROWIE, MAMA I JA - II etap" na lata 2017 - 2018.

Pneumokoki to bakterie, wywołujące wiele niebezpiecznych chorób szczególnie u małych dzieci. Skuteczną formą zabezpieczenia przed tymi schorzeniami są szczepienia ochronne.

Kryteria uczestnictwa w programie:

Czytaj więcej...

teraonkWczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse wyleczenia. W związku z tym – z myślą o pacjentach, czyli o Was – powstała szybka terapia onkologiczna, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2015 r.

Czytaj więcej...