ISO 9001-2009


                                              

Informujemy, że po dłuższych trudnościach technicznych, trwających kilkanaście dni, przywróciliśmy do Państwa dyspozycji stare numery telefonów rejestracyjnych.

Numery (22) 473 89 37 oraz (22) 473 87 94 są już dostępne!

Jednocześnie informujemy, że tymczasowy nr telefonu, udostępniony na czas prac technicznych, zostaje wycofany z rejestracji (22) 405 82 61

SPL Vitamed realizuje finansowany ze środków budżetowych M. St. Warszawy program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka.

PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DEDYKOWANY JEST DLA OSÓB PO 65 ROKU ŻYCIA.

REALIZOWANY W LATACH 2017 – 2019.

Szczegółowe informacje :

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Vitamed,

ul. Wileńska 18,

03-416 Warszawa

nr tel: (22) 473 89 37

Czytaj więcej...

ZASZCZEP BEZPŁATNIE DZIECKO PRZECIWKO PNEUMOKOKOM!

SPL VITAMED realizuje finansowany ze środków budżetowych M. St. Warszawy program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. "ZDROWIE, MAMA I JA - II etap" na lata 2017 - 2018.

Pneumokoki to bakterie, wywołujące wiele niebezpiecznych chorób szczególnie u małych dzieci. Skuteczną formą zabezpieczenia przed tymi schorzeniami są szczepienia ochronne.

Kryteria uczestnictwa w programie:

Czytaj więcej...

Szanowni Pacjenci,

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej VITAMED wykonywane są BEZPŁATNE badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niezbezpiecznych dla zdrowia.

Osoby zainteresowane powinny zgłąszać się na badania lekarskie z prawidłowo wypełnionymi skierowaniami wydanymi odpowiednio przez szkołę ponadpodstawową, ponadgimnazjalną, szkołę wyższą, organizatora kwalifikacyjnych kursów zaowodowych lub jednostkę uprawnioną  do prowadzenia studiów doktoranckich.

Osoby objęte badaniami są rejestrowane codziennie, w godzinach: 8:00 - 20:00, od poniedziałku do piątku. Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu (22) 4738937 lub 4738794.

Skierowanie na badanie lekarskie powinno zawierać:

  • pieczątkę placówki dydaktycznej
  • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania nauki
  • datę wystawienia skierowania
  • pieczatkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie

 

Szanowni Pacjenci,

w SPL Vitamed oferujemy FIZJOTERAPIĘ łączącą leczenie za pomocą różnych form ruchu (kinezyterapię) z leczeniem czynnikami fizykalnymi (fizykoterapię) i masażem leczniczym. Rodzaje zabiegów dostosowujemy odpowiednio do potrzeb pacjenta i do celu obranego w terapii.

ZAPEWNIAMY:

  • PLAN REHABILITACJI DOSTOSOWANY DO WIEKU, PŁCI, CZY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
  • WSZYSTKIE ZABIEGI W JEDNYM MIEJSCU
  • PRZYSTĘPNE CENY, KRÓTKI CZAS OCZEKIWANIA

CENNIK ZABIEGÓW:

Czytaj więcej...